Homoseksüel

homoseksuelHomoseksüel: Homoseksüel temaslar deyince, kadınların kadınlarla, erkeklerin de erkeklerle münasebetlerini anlıyoruz. Umumiyetle homoseksüellik biri, erkekler arasındaki münasebetler için kullanılır, kadınların kendi aralarındaki temaslara lesbianism, safizm gibi adlar verilir (Türkçede Sevicilik tabiri kullanılmaktadır). İkisi de esas itibariyle ayni cins ve mahiyette bir cinsi faaliyet şekli olduğu için, bunların ikisini ayrı ayrı adlarla anmak bazı yanlış anlamalara sebep olabilir. Burada ilk önce bir noktayı açıklamamız lazımdır: cinsi davranışların kendi kendini tatmin, (istimna), erkekle kadın arası (heteroseksüel) ve ayni cinsiyetten şahıslar arasında (homoseksüellik) diye üç kısma ayrılması, bu temaslarda cinsi heyecanın uyarılması ve sonuna kadar götürülmesinin dayandığı farklardan ileri gelmektedir. Yoksa cinsi heyecanın cinsiyet uzuvlarında uyandırdığı tesirler ve bu tesirlerden meydana gelen uzvi (anatomik ve fizyolojik) olaylar, öbür taraftan hissedilen şehevi heyecanın mahiyeti birbirinin aynıdır.... izmir seks shop paylasim yazisinin devami icin tiklayiniz

İzmir Seks Shop Tarafından gönderildi

İç Orgazm

iç orgazmİç Orgazm: “İç Orgazm” ya da “Organların ve Salgıbezlerinin Orgazmı” daha uzun sürelidir. Kadının, orgazmı aşama aşama ve bir organından diğer organına ulaşacak biçimde içeriye ve yukarıya doğru yönlendirilmesi için, eşi tarafından uyarılması gerekir. Bu yolla, orgazmik duygu yoğun bir biçimde artırılabilir. Ancak bu yoğunluğun derecesi, kadının yaptığı çalışmalara bağlıdır.... izmir seks shop paylasim yazisinin devami icin tiklayiniz

Seks Shop İzmir Tarafından gönderildi

Erkekte Başarısızlık Korkusu

erkekte başarısızlık korkusuErkekte Başarısızlık Korkusu: Evlilik öncesinde aktif bir cinsel yaşamı olmayan erkek, seks konusunda başarısızlık korkusuna düşebilir. Bu korku bazen ruhsal olarak erkeği öylesine etkiler ki, balayı günlerinde eşiyle cinsel ilişkiye girmekten bile kaçınabilir. Daha önce de belirttiğimiz gibi, psikolojik endişeler ve korkular, hem erkekte, hem de kadında normal bir cinsel yaşamın gerçekleşmesini engelleyebilecektir. Erkekte bu durum özellikle balayında ortaya çıkabilir. Daha önce birbirlerini iyi tanımadan, görücü usulüyle yapılan evlenmelerle bir araya gelen eşlerde böyle durumlara daha sık rastlanmaktadır.... izmir seks shop paylasim yazisinin devami icin tiklayiniz

Seks Shop İzmir Tarafından gönderildi

Cinsel Sinyaller

cinsel sinyallerCinsel Sinyaller
Sinyallerin iki önemli yönü vardır: 1. Sinyalin türü: Sinyaller dışsal (belirli bir dokunuş, tat, görüntü, ses, koku) veya içsel (anı, fantezi, fiziksel duyum vb.) olabilir. Bir sinyal her zaman rahalatıcı veya kabul edilebilir olsun olmasın cinsel olarak tanımlanabilir. Diğer taraftan, birinin hiç seksi bulmadığı bir şey başkasına oldukça erotik gelebilir. Kişiler en iyi, kendi özel cinsel tetiklevici gruplarına yanıt verirler.... izmir seks shop paylasim yazisinin devami icin tiklayiniz

Seks Shop Tarafından gönderildi

Genital Uyarılma

genital uyarılmaGenital uyarılma duygularını neyin harekete geçirdiği sorulduğunda, kadınlar bazıları fiziksel bazıları psikolojik olan çok sayıda tetikleyici tanımlamıştı:... izmir seks shop paylasim yazisinin devami icin tiklayiniz

Seks Shop Tarafından gönderildi

Vajinismus

vajinismusVajinismusun jinekolojik değerlendirmesinin geleneksel rolü, vajinal kasılmayı belirleyerek tanıyı kesinleştirmektir. Sonuç itibariyle, geleneksel olarak ruh sağlığı uzmanları böyle bir doğrulama almak için “vajinismus benzeri semptom Ura” sahip kadınları bir jinekologa sevk eder. Ne tuhaftır ki, psikiyatrik bir sınıflama sistemi olan DSM-IV-TR tanımlamasına göre cinsel bozukluk tanısı sadece ruh sağlığı uzmanı olmayan biri tarafından konabilmektedir. Bu muayenelerde fiilen neler yapıldığı, o ortamda bulunmayan çoğu ruh sağlığı uzmanı için biraz muammalı bir durumdur. Ama hastalardan ve de jinekologlardan alınan geriye dönük bilgiler bir konuya açıklık getirmiştir: bu muayeneler hemen her zaman zor, bazen de travmatik olmuştur. Bunun doğru olduğuna inanıyoruz, çünkü vajinismuslu çoğu kadın vajinal penetrasyon girişiminde bulunma konusunda son derece korkulu ve fobiktir. Dolayısıyla jinekolojik muayene boğulmaktan farksızdır ya da fobik bir hastayı korknığu bir uyaranla karşı karşıya getirir.... izmir seks shop paylasim yazisinin devami icin tiklayiniz

Seks Shop Tarafından gönderildi

Sanal İlişkiler

sanal ilişkilerSanal ilişkilerle meşgul olduğunu ifade eden hem erkeklerin hem de kadınların günde en az 1-2 saat (haftada 11 saat ya da daha fazla) bu tür davranışlarda bulunması da kayda değer bir durumdur (Cooper vd., 1999). PA ve PBB nedeniyle ayakta tedavi görmek için başvuran erkeklerin harcadığı zaman da aynen bu kadardır (Kalka, 1997). Cinsel bozukluklar ile sanal seks sohbet odaları arasında bir komorbidite olduğu belirtilmemektedir, halbuki bazı pedofililer için bu odalar olası kurbanlarla tanışma ve onları kandırma ortamlarıdır (Nordland & Bartholet, 2001). Örneklemin %12′sinde şiddetli tinsel istek uyumsuzluğu bulunmuştur (Kalka & Henncn, 1999). Tanımı gereği bu, ikili ilişkiyle bağlantılı bir bozukluktur. Şiddetli cinsel istek uyumsuzluğu ile kompülsif mastürbasyon ve PA cinsel sadizm arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır. Bu bozukluğun haftada iki ya da üç defa partnerli seks isteyen evli erkeklerle sınırlı olmadığını belirtmek gerekir.... izmir seks shop paylasim yazisinin devami icin tiklayiniz

Seks Shop Tarafından gönderildi

Genital Cinsel Tepki

genital cinsel tepkiGenital cinsel tepki, normalde beynin sürekli denetimi altındadır. Zihnin durumun tüm unsurlarını değerlendirmesini ve cinsel tepkinin açığa vurulup vurulmayacağını belirlemesini gerektiren aktivasyon süreci, oldukça karışık olabilir. Süreçte, yakın ve geçmiş konular dikkate alınır.
Yakın konular “lamba düğmeleri” gibidir onları “açmak” veya “kapatmak” mümkündür. Aşk haritaları gibi, kişilerin lamba düğmesi kümeleri de kendilerine özgüdür. Lamba düğmeleri tasnif edilebilir. Örneğin:
Kişi – Çoğu kişi kendini güvende, emniyette hissettiği ve çekici bulduğu (görünüş ve temizlikle ilgili konular dahil) bir partnerle olmak ister. Eğer bu unsurlar yoksa lamba düğmesi kapalı kalır.
Yer – Çoğu kişinin cinsel ortam tercihi vardır -rahat yataklı özel, sessiz ve varı karanlık bir oda, ormanda bir battaniye veya küçük bir otomobilde denemeler yapmak. Ortamın ihtiyaçlarla ne kadar örtüştüğüne bağlı olarak lamba düğmesi açılır veya kapanır.
Zaman – Geç mi oldu? Yarım saat içinde misafir mi gelecek? Çocuklar yemek mi bekliyor? Çeşitli sorumluluklar veya engeller seksi uygunsuz veya imkansız hale getirebilir ve lamba düğmesini kapattırabilir.
Dokunma – Çoğumuzun dokunmanın yeri, yoğunluğu, ritmi ve basıncı konusunda tercihleri vardır; dokunuşlar uygunsa elektrik düğmeleri yanar, uygun değilse kapanır.... izmir seks shop paylasim yazisinin devami icin tiklayiniz

Seks Shop Tarafından gönderildi

Lezbiyenlerde Cinsel İşlev Bozukluğu

lezbiyenlerde cinsel işlev bozukluğuLezbiyen cinsel işlev bozuklukları? Klinik veriler, heteroseksüel kadınlarda olduğu gibi partnerler arasındaki cinsel istek farklılıklarının ve/veya düşük cinsel isteğin lezbiyenlerin karşılaştığı en yaygın sorun olduğunu göstermektedir (Loulan, 1987; Nichols, 1995). Heteroseksüel kadınlara kıyasla, lezbiyen cinsel işlev bozukluklarının doğasıyla ilgili klinik dışı bilgiler çok azdır. Bu nedenle, IPG internet araştırması lezbiyenlerle diğer kadınların kendi bildirdikleri cinsel sorunları karşılaştırmıştır. IPG araştırmasında, lezbiyenlerin bildirdiği cinsel sorunlar heteroseksüel kadınlarınkinden anlamlı biçimde daha azdır (p<.002). Beklendiği üzere, sekse ilgi duymama veya partnerden daha az istek duyma kadınların tümünün en sık bildirdiği sorundur. Bunu orgazm sorunları, kişinin partnerinden daha fazla istek duymasıyla ilgili sorunlar, ıslanma güçlüğü ve sekse yönelik kaygı takip etmektedir. Lezbiyenlerin 11 kategorinin 6′sında işaretlediği sorun sayısı heteroseksüel kadınlarınkinden anlamlı biçimde azdır.... izmir seks shop paylasim yazisinin devami icin tiklayiniz

Seks Shop İzmir Tarafından gönderildi

Cinsel Disfori Tedavisi

cinsel disfori tedavisiCinsel Disfori Tedavisi: Transcinsel bireylerin asıl ikilemi içsel cinsel kimlik algısı ile dışsal rolü ve fiziksel dışavurumu arasındaki uyumsuzluk ise, iki tip tedavi seçeneği gündeme gelir. Kişi ya 1) bedenine uyum sağlaması için cinsel kimliğini değiştirir ya da 2) cinsel kimliğine uyması için bedeninde değişiklik yapar. Ne var ki, klinisyenler ve bizzat transcinsel bireyler, bu seçeneklerin karşı cins deneyimlerine yönelik çözümlerin tümünü yansıtmadığını düşünürler. Biyolojik cinsiyetinden memnun olmadığı için kliniğe başvuran kişilerde başarılı sonuçlara ulaşıldığı ortaya çıkmaktadır. Şu anda cinsel disfori tedavisi öncelikli olarak hastanın ulaşmak istediği sonuca bağlıdır. Bu durum transeinsel bir hastayla karşılaştığında klinisyenin cevaplamak durumunda olduğu ilk önemli soruyu gündeme getirir: Bir transcinsel deneyim ne zaman bir rahatsızlık olarak değerlendirilir? Bunun en iyi örneği karşı cinsin kıyafetlerini giyen heteroseksüel erkektir. Karşıt giyinen erkeklerin çoğunun tedaviye başvurmadığını, genellikle erkek olarak yaşamaktan mutlu olduğunu, bir kadınla istikrarlı bir şekilde cinsel ilişki yaşadığını, ama bir kadın gibi giyinmekten zevk aldığını (genelde cinsel açıdan) bilmekteyiz.... izmir seks shop paylasim yazisinin devami icin tiklayiniz

Seks Shop Tarafından gönderildi